Radionice

Da bi polaznice dobile što više od radionica, broj polaznica je ograničen.
Uplatom akontacije u iznosu od 50% cijene radionice, polaznice osiguravaju svoje mjesto na radionici.
Akontaciju je potrebno uplatiti po prijavi ili do datuma navedenog na najavi.

Akontacija je nepovratna.
Akontaciju vraćamo u punom iznosu, ako se radionica ne održi.