Rezultati ankete zadovoljstva polaznica sezone 2007/2008

Na tečaju koji sam pohađala prije par godina, izluđivale su me evaluacije i ankete na kraju svakog semestra. Ocijenjivale smo predavačice, obrađeni materijal, svoje sudjelovanje isl.
U međuvremenu sam uvidjela koliko ankete mogu biti koristne da dobijem uvid kako polaznice doživljavaju tečajeve .

A sada rezultati ovogodišnje ankete.
Anketa je bila anonimna, provedena je tokom druge polovice lipnja 2008 i sudjelovale su 22 polaznice.

Opširnije...

RADIONICE I EDUKACIJSKI PROJEKT

( ili kako planirati svoju plesnu edukaciju?)

Koliko puta ste otišle s radionice oduševljene učiteljicom, tehnikom koju ste naučile, super vježbama za zagrijavanje i istezanje, novim kombinacijama i koreografijom, a da ne govorimo o muzici... Zadovoljstvo i ushićenje samom činjenicom da ste uživale i učinile nešto za sebe ničime se nije dalo zamijeniti...

A onda drugo jutro prvi tuš. Shvatile ste da se nikako ne možete sjetiti dijela koreografije, nemate naziv pjesme koju ste koristile, niste više sigurne kako je išla ona super vježba, bilješke su nečitke i nemaju više smisla, a snimanje nije bilo moguće provesti...
Gostujuća učiteljica je već otputovala i jedina nada vam je da će vam odgovoriti na e-mail ili da se neka od polaznica sjeća dijela koji vas zanima. Nemoguća misija na pomolu...

Opširnije...

TRBUŠNI PLES: mitovi, predrasude, tradicija, osobna iskustva

Istok dolazi na zapad
1893 u Chicago-u se održavala Svjetska izložba na kojoj je izgrađena Kairska ulica u kojoj je rekonstruirana Egipatska svakodnevnica.
Na jednoj od pozornica su, među ostalima, nastupale i plesačice s plesom koji je promotor reklamirao kao trbušni ples (među francuskim legionarima koji su se među prvima susreli s tom vrstom plesa, udomaćio se naziv ´danse du ventre´).
U viktorijansko vrijeme, kada je korištenje riječi kao što je ruka ili noga bilo preopasno, pa se koristila riječ ud, a u modi su još uvijek bili korzeti, takav naziv je privukao brojnu publiku.

Što je u imenu
Sam naziv ´trbušni ples´, ne samo da nije ispravan već je već se može smatrati i uvredom u zemljama iz kojih ti plesovi potiču i jer za sobom povlači negativne konotacije vezane uz nastupe za zapadne turiste, oskudne kostime, kabaretski tip nastupa koji ima naglasak na elementima zavođenja i striptiza.
Na arapskom se zove ´Raks Sharki´ ili ´Raks al Sharki´, a u turskom ´Oryantal tansi´ što se prevodi kao ´orijentalni ples´ ili ´ples orijenta´.
Postojale su i tvrdnje da je engleski naziv ´belly dance´ nastao krivim izgovorom riječi beledi, naziva egipatskog narodnog plesa.

Opširnije...

Plesni stilovi i kostimi

assuit Ako se još dvoumite biste li se okušale, pročitajte osvrt na povijest orijentalnog plesa iz pera plesačice Ivane Medvedec. A onda zavežite maramu oko bokova i zaplešite!

Opširnije...